Lê Gia 1 : 01 Phạm văn đồng , TP. Đà Nẵng - ĐT : 05113.938.068 - 0905.594.974
Lê Gia 2 : 5A Phạm văn đồng , TP. Đà Nẵng - ĐT : 05113.938.068 - 0905.694.974
Lê Gia 3 : 250 Hàn Thuyên, TP. Đà Nẵng - ĐT: 05113.649.099 - 0905.694.974
Thông kê
Bản đồ chỉ đường

Đặt bàn trực tuyến
Chọn khu vực âm thực
Họ và tên
Email
Điện thoại
Số người
Ngày đến
Món ăn
Sản phẩm mới
Video
Hình ảnh